WYPOSAŻENIE AGREGATÓW PASC ECO

  • Hermetyczne kompresory ze zintegrowanym zabezpieczeniem silnika
  • Izolowany wymiennik płaszczowo-rurowy (od modelu PASC-100 wzwyż)
  • Pompa obiegowa firmy WILO o podwyższonym sprężu
  • Skraplacz chłodzony powietrzem wykonany z rurek miedzianych z laelami aluminiowymi
  • Wentylatory osiowe
  • Elektroniczny termostat eksploatacyjny
  • Kompletne okablowanie
  • Stopień ochrony ip54 (możliwość pracy na zewnątrz)
  • Ekologiczny czynnik chłodniczy